ความสำเร็จอีกก้าว…ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ไปไกลถึงฟุตบอลโลก

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ทั่วโลกให้ความนิยมสูงสุด ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ฟุตบอลชาย ทั้งฟุตบอลโลกและฟุตบอลรายการอื่น ซึ่งทำรายได้และรางวัลในฟุตบอลชายสูง เมื่อเทียบกับฟุตบอลหญิง แต่ในปัจจุบัน ความนิยมการดูฟุตบอลหญิงเพิ่มมากขึ้น จากสถิติคนดูและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เป็นที่สนใจจากคนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

ชบาแก้ว ไปฟุตบอลแล้ว สู่ต่อไปให้ประสบความสำเร็จ

เป็นที่น่าตื่นเต้นที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย หรือทีมชบาแก้ว ได้ไปฟุตบอลโลกถึง 2 ครั้งแล้ว ถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับฟุตบอลชายจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าทีมฟุตบอลชาย แต่ก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้ไปฟุตบอลโลก ถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก แต่ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยและได้รับประสบการณ์มากมาย ประเทศไทยถือว่ามีนักกีฬาฟุตบอลหญิงให้เลือกน้อยมากเมื่อเทียบกับฟุตบอลชายที่มีนักกีฬาตั้งแต่ทีมโรงเรียน แต่นักเรียนหญิงมีทีมฟุตบอลโรงเรียนน้อยมาก บางคนมีความคิดว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่หนัก มีการปะทะ บาดเจ็บ ตากแดดตากฝน คงไม่เหมาะกับผู้หญิง แต่เมื่อมีโอกาสไปถึงฟุตบอลโลก ประเทศไทยน่าจะให้การสนับสนุนให้มากขึ้น มีเด็กผู้หญิงหลายคนที่ดูฟุตบอลและมีไอดอลเป็นนักฟุตบอล อยากจะเป็นนักฟุตบอล แต่ไม่มีโอกาสขาดการส่งเสริมที่ดี ถ้าเราได้พัฒนาฟุตบอลหญิงให้มากขึ้น ตั้งแต่เด็กมีการฝึกเยาวชนหญิง เข้าค่ายฝึกจริงจัง ใช้หลักโภชนาการ เพิ่มความแข็งแกร่ง ส่งเสริมทักษะ เทคนิค จินตนาการ อย่างเป็นระบบ ไปพร้อมฟุตบอลชาย เชื่อว่าฟุตบอลหญิงจะเติบโตและไปได้ไกลมาก ผู้ปกครองบางคนอาจคิดว่าเสียการเรียน ในปัจจุบันเป็นการฝึกควบคู่กับการเรียน เพราะการเรียนทำให้มีความรู้ ฉลาด การเตะฟุตบอลก็ต้องการความฉลาด มีจินตนาการเล่น ทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใสอีกด้วย ถ้าเด็กมีใจรักมุ่งมั่น ควรให้โอกาสและสนับสนุน หากมีการส่งเสริมเชื่อว่าจะได้นักฟุตบอลหญิงที่แข็งแกร่ง แกร่งทั้งกายทั้งใจ มีเทคนิคทักษะที่ดี ให้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติได้มีตัวเลือกในการเข้าแข่งขัน  

ก้าวต่อไป สร้างพลังให้แข็งแกร่ง สู่อนาคตที่สดใส กับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้ไปฟุตบอลโลกแล้ว ถึงแม้ยังไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน แต่เราได้ประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง เพื่อพัฒนาต่อไป หากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนเป็นระบบอย่างจริงจัง สนับสนุนส่งเสริมทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ด้านโภชนาการ เวชศาสตร์การกีฬา ทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแกร่ง เสริมสร้างความรักในกีฬาฟุตบอล มีนักฟุตบอลเยาวชนหญิงที่มีพื้นฐาน มีทักษะ จินตนาการในการเล่นฟุตบอล จะทำให้มีนักฟุตบอลหญิงที่ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น ในเมื่อจากสถิติที่ฟุตบอลโลกหญิงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น บ่งบอกถึงโอกาสที่ดีต่อ ๆ ไปในอนาคต ประเทศไทยควรหันมาสนับสนุนฟุตบอลหญิงอย่างจริงจัง อนาคตที่ประสบความสำเร็จของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ไม่ไกลแน่นอน