ฟุตบอลหญิงไทย

ความสำเร็จอีกก้าว…ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ไปไกลถึงฟุตบอลโลก

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ทั่วโลกให้ความนิยมสูงสุด ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ฟุตบอลชาย ทั้งฟุตบอลโลกและฟุตบอลรายการอื่น ซึ่งทำรายได้และรางวัลในฟุตบอลชายสูง เมื่อเทียบกับฟุตบอลหญิง แต่ในปัจจุบัน ความนิยมการดูฟุตบอลหญิงเพิ่มมากขึ้น จากสถิติคนดูและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เป็นที่สนใจจากคนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น ชบาแก้ว ไปฟุตบอลแล้ว สู่ต่อไปให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าตื่นเต้นที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย หรือทีมชบาแก้ว ได้ไปฟุตบอลโลกถึง 2 ครั้งแล้ว ถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับฟุตบอลชายจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าทีมฟุตบอลชาย แต่ก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้ไปฟุตบอลโลก ถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก...